Αναβολή πραγματοποίησης Ημερίδας Φιλολόγων

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021, στα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία κλιμάκωσης της πανδημίας, την αναβολή της για εύθετο χρόνο.