Δελτίο τύπου, 26.11.16

Περισσότεροι από 120 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην 1η Ημερίδα του Ομίλου Μαθηματικών της ΠΑΠΕΔΕ που είχε τίτλο «Η αξιολόγηση του μαθητή και τα Μαθηματικά» και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, στο 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου.
Από τους συντονιστές της εκδήλωσης τονίστηκε ότι ο Όμιλος είναι ανοικτός προς όλους τους Μαθηματικούς, οποιασδήποτε επαγγελματικής κατάστασης. 
Ο βασικός στόχος της ίδρυσης του ομίλου είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών του ομίλου, η συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς (ενώσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα και επιστημονικές ομάδες).
Στο συντονιστικό όργανο το οποίο θα οργανώνει τις δραστηριότητες του ομίλου, θα συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη που θα εκφράσουν την πρόθεση να ενεργοποιηθούν σε αυτό.
Οι δράσεις θα μπορούσαν να προγραμματίζονται με βάση τα εκφρασμένα ενδιαφέροντα των μελών του ομίλου. Ένα σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων θα αφορά σε παρουσιάσεις προβλημάτων, θεμάτων, προβληματισμών και μεθολογικών προσεγγίσεων σε εφαρμοσμένες διδασκαλίες από συναδέλφους.
Η επικοινωνία και οι ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών και του ιστότοπου της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε  https://papede.wordpress.com/

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν και οι εκπαιδευτικοί: Πατήστε εδώ.