ελληνικά

Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΠΕΔΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με κύριο σκοπό την προαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή της παιδαγωγικής επιστήμης και των γνωστικών αντικειμένων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, από τις ειδικότητες που υπάρχουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (υπηρετούντες και αφυπηρετήσαντες).

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

  1. η πραγματοποίηση συνεδρίων, ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων,
  2. η δημιουργία θεματικών ομίλων κατά ειδικότητα,
  3. η έκδοση του επιστημονικού – ηλεκτρονικού περιοδικού ΕΡΚΥΝΑ.

Ειδικότερα

  1. Τα συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια πραγματοποιούνται συχνά με Τμήματα Πανεπιστημίων, θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης και άλλες επιστημονικές ενώσεις.
  2. Οι Θεματικοί Όμιλοι αποτελούν σημεία συνάντησης εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας, για την ανάπτυξη «περιβαλλόντων μάθησης» που ευνοούν τη συνεργασία των μελών τους, με την ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργία νέας γνώσης. Κύριος στόχος των συναντήσεων είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού.

3. Η ΕΡΚΥΝΑ  είναι ένα ηλεκτρονικό- επιστημονικό περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση.

Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στον χώρο της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα ή εργασίες που προωθούν:

  • τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη,
  • την επισκόπηση σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης και
  • προτάσεις καλών παιδαγωγικών πρακτικών.

Για λειτουργικούς λόγους οι εργασίες κατατάσσονται σε δέκα (10)  θεματικά πεδία. Η κατάταξη αυτή σχετίζεται με τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, οι εργασίες εκτός από τη δημοσίευσή τους στο σχετικό τεύχος, αναρτώνται και στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο στη σελίδα «Αρθρα», ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης στην εύρεση αυτών που τον ενδιαφέρουν άμεσα.

Για την αξιολόγηση των εργασιών χρησιμοποιείται η μέθοδος της «τυφλής» διαδικασίας κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές. Το σώμα των κριτών (περισσότεροι από 300) έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την κατάταξη των παραπάνω θεματικών πεδίων.