Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

  • Κάθε εισηγητής μπορεί να υποβάλει μόνο μία ατομική εργασία με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αποστολής (πατήστε εδώ ).
  • Επιπλέον κάθε εισηγητής μπορεί να συμμετέχει σε μία ομαδική εργασία και πρέπει να παραβρίσκεται κατά την παρουσίαση.
  • Εάν μία εργασία την παρουσιάσουν δύο εισηγητές μπορούν να σημειώσουν στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας αποστολής (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα) τα ατομικά τους στοιχεία διατηρώντας στα πεδία αυτά την ίδια σειρά αναγραφής χωρισμένα με κόμμα. (Π.χ. αν είναι δύο εισηγητές οι Αγγελόπουλος Άγγελος και Λαμπρόπουλος Λάμπρος, στο πεδίο Επώνυμο θα γράψουν: Αγγελόπουλος, Λαμπρόπουλος και στο πεδίο Όνομα θα γράψουν: Άγγελος, Λάμπρος).
  • Οι εισηγητές, στην παράθεση της περίληψης (μέχρι 300 λέξεις), στην πρώτη γραμμή να γράφουν τα ονοματεπώνυμά τους και να εστιάζονται στην πρόταση που θα παρουσιάσουν, περιορίζοντας κατά πολύ τις θεωρητικές εισαγωγές.