Δελτίο τύπου

Η διδασκαλία εκτενών αυτοτελών κειμένων στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο: διάλογος για τα νέα Π.Σ. Λογοτεχνίας”,

Περισσότερα από 250 άτομα συμμετείχαν στη Διημερίδα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των φύλλων αξιολόγησης προέκυψε ότι η ικανοποίηση των συμμετασχόντων ήταν ιδιαίτερα εξαιρετική (από την οργάνωση, τους εισηγητές και τους συντονιστές των εργαστηρίων). Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους ιθύνοντες της «Ελληνικής Παιδείας» για τη θερμή φιλοξενία και την άριστη οργανωτική υποστήριξη.

Σύντομα θα γίνει και η ανάρτηση από τη βιντεοσκόπηση των εισηγήσεων (δεν θα περιλαμβάνονται τα εργαστήρια).

Σε συνέχεια της διημερίδας αποφασίστηκε η έκδοση ειδικού τεύχους στο επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα με ανοιχτή πρόσκληση. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα να διευρυνθεί ο διάλογος αλλά και να ικανοποιηθεί η επιθυμία πολλών συνέδρων να έχουν υλικό από όλα τα εργαστήρια.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν σχετικά με αυτό το αντικείμενο θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι εργασίες τους θα πρέπει:

  • να έχουν έκταση από 2000 μέχρι 4000 λέξεις,
  • να τηρούν τις οδηγίες μορφοποίησης (βλέπε σχετικά στο «Πρότυπο εργασιών με τις οδηγίες μορφοποίησης«),
  • να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού,
  • να έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (4papede@gmail.com), έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 30 Ιανουαρίου 2023.

Οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια και την πρακτική τους σημασία.

Επισημαίνεται ότι οι συγγραφείς θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε πρακτικές πτυχές του θέματός τους που θα βοηθήσουν τις/τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, απευθυνθείτε στο τηλ. 2106390592 ή στο vas7@otenet.gr

Στιγμιότυπα από το διήμερο