Όμιλος Φιλολόγων για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία

Η ΠΑΠΕΔΕ, στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων έχει αποφασίσει τη συγκρότηση ομίλου με στόχο τη μελέτη ζητημάτων σχετικών με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Με απόφαση του Δ.Σ. (11/12/19) ο Όμιλος Φιλολόγων για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, για την εύρυθμη λειτουργία του, ανασυγκροτείται ως εξής:

Επιστημονική επιτροπή:
Αγάθος Θανάσης, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ.
Αγγελάκος Κώστας, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου,              Διευθυντής Σύνταξης ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Αλεξιάδου Θεοδούλη (Λίλυ), δ.φ., ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πάνος Δημήτριος, εκπαιδευτικός.
Μπίστα Πολυξένη, δ.φ., Αντιπρόεδρος ΠΑΠΕΔΕ, τ. Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02.
Σπανός Ι. Γεώργιος, Ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ.

Την συντονιστική ομάδα για την οργάνωση των δραστηριοτήτων αποτελούν οι:
Μπίστα Πολυξένη, Αλεξιάδου Θεοδούλη και Πάνος Δημήτριος.