Όμιλος Φιλολόγων για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία

Η ΠΑΠΕΔΕ, στο πλαίσιο των επιστημονικών της δραστηριοτήτων έχει αποφασίσει τη συγκρότηση ομίλου με στόχο τη μελέτη ζητημάτων σχετικών με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Με απόφαση του Δ.Σ. (11/12/19) ο Όμιλος Φιλολόγων για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, για την εύρυθμη λειτουργία του, ανασυγκροτείται ως εξής:

Επιστημονική επιτροπή:
Αγάθος Θανάσης, Αναπλ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ.
Αγγελάκος Κώστας, Καθηγητής Παιδαγωγικής, Αντιπρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου,              Διευθυντής Σύνταξης ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
Αλεξιάδου Θεοδούλη (Λίλυ), δ.φ., ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Αθηνών.
Καλαούζη Κωνσταντίνα, δ.φ., ΣΕΕ Φιλολόγων 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου.
Πάνος Δημήτριος, εκπαιδευτικός.
Μπίστα Πολυξένη, δ.φ., Αντιπρόεδρος ΠΑΠΕΔΕ.
Σπανός Ι. Γεώργιος, Ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ.

Την συντονιστική ομάδα για την οργάνωση των δραστηριοτήτων αποτελούν οι:
Μπίστα Πολυξένη, Αλεξιάδου Θεοδούλη και Πάνος Δημήτριος.