Όμιλοι ΠΑΠΕΔΕ

Οι Όμιλοι αποτελούν σημεία συνάντησης εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας, για την ανάπτυξη «περιβαλλόντων μάθησης» που ευνοούν τη συνεργασία των μελών τους, με την ανταλλαγή εμπειριών και δημιουργία νέας γνώσης. Κύριος στόχος των συναντήσεων είναι η κάλυψη των πραγματικών αναγκών ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού.