Υλικό από εισηγήσεις, 31-3-17

Υλικό από την Ημερίδα για τη Δημιουργική Γραφή της 31/3/2017

Κώστας Αγγελάκος,  Γεώργιος Ι. Σπανός,  Θανάσης Αγάθος,  Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Χρυσούλα Σπυρέλη