Ανάρτηση 23ου Τεύχους

Αναρτήθηκε το 23ο Τεύχος της Έρκυνας (το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό μας).

Στο 23ο Τεύχος φιλοξενούμε 7 άρθρα. Τα άρθρα αυτά ξεχωριστά το καθένα μπορείτε να δείτε ανά Θεματικό Πεδίο στο μενού «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) στη Θεολογία, έρευνα για την επαγγελματική απορρόφηση των Θεολόγων β) στη Φιλολογία, άρθρα για: ι) Αναπαραστάσεις κοινωνιογλωσσικής ασυμβατότητας στον νεανικό λόγο, ιι) πρόταση διδασκαλίας ολόκληρων μυθιστορημάτων στο λύκειο και ιιι) την πρόσληψη της Ευρώπης από τους Οθωμανούς κατά τον 18ο αιώνα, γ) στις Θετικές Επιστήμες, για τη λειτουργία τμημάτων ένταξης για μαθητές γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, δ) στην Πληροφορική, Το τι, το πώς και το γιατί του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για το Δημοτικό Σχολείο του WRO Hellas και ε) στα Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα, για τη Συνδιδασκαλία ως συνοδοιπόρο της συμπερίληψης.

Για να δείτε ολόκληρο το 23ο Τεύχος πατήστε εδώ.