Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) το Δ.Σ. της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. προέβη στην ανασυγκρότησή του ως εξής:

Πρόεδρος:  Βασίλης Δημητρόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος:  Κων/νος Αποστολόπουλος
Β΄Αντιπρόεδρος:  Πολυξένη Μπίστα
Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Φερεντίνος
Ειδικός Γραμματέας: Ευστάθιος Ανδρής
Ταμίας: Νίκος Καραγεώργος
Μέλος:  Αναστάσιος Λαδιάς
Μέλος:  Στυλιανός Καραγιάννης
Μέλος:  Μαργαρίτα Καραλιοπούλου
Μέλος:  Νικόλαος Τριπόδης
Μέλος:  Μιχαήλ Κατσίπης

Ενημέρωση

Η ΠΑΠΕΔΕ συμμετέχει στην υποστήριξη 2 προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (χωρίς οικονομικό όφελος) :
α)

Project titlePAFSE – Partnerships for Science Education
Project coordinatorNOVA University of Lisbon – National School of Public Health
Project scopePAFSE will contribute to community preparedness to reduce the risk of communicable disease and epidemics. It will do so by establishing partnerships between schools, universities, non-formal education providers, enterprises and civil society organisations and engaging them in efforts to enrich STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) education to address public health issues, an understanding of microbes, epidemics, epidemiology of communicable diseases, and the value of disease prevention measures in protecting communities. Novel educational provisions engage students aged 12-15 in a blend of formal and informal educational activities using digital educational materials and online teaching-learning environments to develop their competence on project management and collection/analysis/making sense of scientific evidence.

β) “LOOP – Empowering teachers personal, professional and social continuous development through innovative peer-induction programmes”, submitted under the call for proposals EACEA/38/2019 launched in the framework of the Erasmus+ programme, Key-Action 3, “European policy experimentations in the field of Education and Training led by high-level public authorities”.
The LOOP proposal aims to develop, test and validate a teacher’s induction programme, co-developed by teachers and based in intergenerational and interdisciplinary approaches, in Portugal, Spain, Italy, Slovenia, Croatia, Germany and Greece. The support will be provided in the communication and dissemination of the project key activities and results, namely between teachers, school managers, initial teacher training trainers and teachers, students willing to become teachers,  and other relevant target groups, with a special focus in the activities related to:
Co-design of the new induction programmes
Co-design of the new mentors programmes
Piloting of the new induction programmes in field trials
Piloting of the new mentors programmes in field trials

Επίσης, επιλέχθηκαν και ανέλαβαν τα νέα τους καθήκοντα τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΠΕΔΕ:
Πολυξένη Μπίστα, ως Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.
Κων/νος Αποστολόπουλος ως μέλος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων  (Φυσικών Επιστημών) και
Στυλιανός Καραγιάννης ως αναπληρωματικό μέλος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Τεχνολογικών Επιστημών).

Έρκυνα, 7 χρόνια έκδοσης

20-teyxosΣυμπληρώνονται φέτος επτά (7) χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του επιστημονικού ηλεκτρονικού περιοδικού Έρκυνα.  Ήδη μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί είκοσι (20) τεύχη του.
Η καθολική αποδοχή του περιοδικού πιστεύουμε ότι οφείλεται σε ορισμένα πλεονεκτήματα που το χαρακτηρίζουν, όπως:
α) την πυκνή (μέση) κυκλοφορία που συνεπάγεται σύντομη δημοσίευση,
β) τη δωρεάν διαδικασία κρίσης και δημοσίευσης για τα μέλη της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. (και για όσους δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν μέλη),
γ) τις πολυπληθέστατες και  έγκριτες επιστημονικές επιτροπές κριτών που απαρτίζονται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ Πανεπιστημίων, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, Σχολικούς Συμβούλους / Συντ. Εκπ. Έργου και εκπαιδευτικούς με διδακτορικό που καλύπτουν τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία,
δ) τη δημοσίευση εργασιών που ανακοινώθηκαν σε συνέδριο της ΠΑΠΕΔΕ, σε ειδικά τεύχη, μετά από κρίση της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου,
ε) το γεγονός της προσμέτρησης των δημοσιεύσεων στην Έρκυνα κατά τις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες κυρίως προωθούν:
α)  τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη,
β)  την επισκόπηση σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης και
γ)  προτάσεις καλών παιδαγωγικών πρακτικών.

Ειδικότερα το περιοδικό φιλοξενεί τόσο θεωρητικές εργασίες όσο και ερευνητικές, από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που αποτυπώνουν αποτελέσματα κάποιας έρευνας σε διακριτά επιστημονικά αντικείμενα (π.χ. Λογοτεχνία, Φυσική, Μαθηματικά, Ξένες γλώσσες, Τεχνολογία, Πληροφορική, Κοινωνιολογία κ.λπ.) αλλά και από το ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό περιβάλλον (Εκπαιδευτική Πολιτική, Συγκριτική Εκπαίδευση, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αξιολόγηση, Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Καινοτόμες Δράσεις κ.λπ.).

Η συνεχής προσπάθειά μας για τη διατήρηση του κύρους και της ποιότητας του περιοδικού Έρκυνα, μας οδήγησε στη διεύρυνση της Επιτροπής Έκδοσης με πέντε (5) πανεπιστημιακούς εγνωσμένου κύρους (μέλη και πολύτιμους συνεργάτες της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.).  Για να δείτε την Επιτροπή Έκδοσης πατήστε εδώ