Καλή Ανάσταση

Στο πίνακα του Ρούμπενς, απεικονίζεται η σύλληψη του Χριστού, παρουσιάζοντας τον ίδιο στα χέρια του Πόντιου Πιλάτου. Πρόκειται για τη στιγμή την οποία ο Ιησούς δικάζεται μπροστά στο λαό για το αν θα ελευθερωθεί ή θα καταδικαστεί σε θάνατο.