Ανάρτηση του 24ου Τεύχους της Έρκυνας

Αναρτήθηκε το 24ο Τεύχος της Έρκυνας (το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό μας).

Σε αυτό φιλοξενούμε 4 άρθρα. Τα άρθρα αυτά μπορείτε να δείτε και ξεχωριστά το καθένα ανά Θεματικό Πεδίο στο μενού «Αρθρα». Έτσι έχουμε: α) στις Θετικές Επιστήμες, Μαθηματική πολυτροπικότητα σε πολυπολιτισμικές τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μαθητές πρόσφυγες/μετανάστες, β) στα Παιδαγωγικά, Αξιολόγηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: προβλήματα και απόψεις εκπαιδευτικών και γ) στα Γενικά Εκπαιδευτικά Θέματα: ι) Ο εκπαιδευτικός ως «επαγγελματίας»: θεωρητικές αναζητήσεις και προβληματισμοί και ιι) Παραβατικότητα ανηλίκων, αιτιολογικοί παράγοντες, πρόληψη – διαχείριση του φαινομένου.

Για να δείτε ολόκληρο το 24ο Τεύχοςπατήστε εδώ.

Πρόσκληση για εισηγήσεις σε Συμπόσιο Logo / STEM

Ανοιχτή πρόσκληση για ομιλίες-εισηγήσεις στο 2o Συμπόσιο “Το Δέντρο της Logo εν Ελλάδι

Το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο “Το Δέντρο της Logo εν Ελλάδι” συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.), το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά και το STEM Education. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί υβριδικά (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στις 20 Νοεμβρίου 2022,  9:00-17:00.

Καλούνται τα μέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβολής εισηγήσεων (ομιλιών, εργασιών και εργαστηρίων).

Για κάθε εργασία υποβάλεται για κρίση περίληψη μιας σελίδας (περίπου 350 λέξεις), σύμφωνα με το υπόδειγμα περιλήψεων. Υποβολή με αποστολή της περίληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση logotreegr@gmail.com με λήξη προθεσμίας υποβολής περίληψης: 3 Σεπτεμβρίου 2022.

Όσοι από τους εισηγητές του Συμποσίου ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους στο επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι προς δημοσίευση εργασίες πρέπει να έχουν έκταση από 2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις, να τηρούν τις οδηγίες μορφοποίησης (βλέπε σχετικά στο «Πρότυπο εργασιών με τις οδηγίες μορφοποίησης«) και να μην έχουν δημοσιευτεί αλλού. Λήξη προθεσμίας υποβολής πλήρους εισήγησης: 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια και την πρακτική τους σημαντικότητα και θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του περιοδικού.

Οι σημαντικές ημερομηνίες, η θεματολογία, το πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολών και οι λοιπές λεπτομέρειες για το Συμπόσιο ανακοινώνονται σταδιακά στον ιστότοπο του Συμποσίου: www.logotreegr.net.