Διαδικτυακή εκδήλωση

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ UNESCO ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
14.00-16.30

Εγγραφή: Zoom meeting
https://zoom.us/j/92193907390

Συντονιστής: Γεώργιος Μπαγάκης

Για να δείτε το πλαίσιο της εκδήλωσης και το πρόγραμμα πατήστε