Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) το Δ.Σ. της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. προέβη στην ανασυγκρότησή του ως εξής:

Πρόεδρος:  Βασίλης Δημητρόπουλος
Α΄ Αντιπρόεδρος:  Κων/νος Αποστολόπουλος
Β΄Αντιπρόεδρος:  Πολυξένη Μπίστα
Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Φερεντίνος
Ειδικός Γραμματέας: Ευστάθιος Ανδρής
Ταμίας: Νίκος Καραγεώργος
Μέλος:  Αναστάσιος Λαδιάς
Μέλος:  Στυλιανός Καραγιάννης
Μέλος:  Μαργαρίτα Καραλιοπούλου
Μέλος:  Νικόλαος Τριπόδης
Μέλος:  Μιχαήλ Κατσίπης