Βόλτα … στο μέλλον

mellon

«Η δημοκρατία ως προϋπόθεση, η κρίση ως επιταχυντής, η τεχνολογία ως πολλαπλασιαστής…»

Τώρα που οι βόλτες απαγορεύονται, κάντε μια βόλτα … στο μέλλον πατώντας εδώ.