Ανάρτηση 19ου Τεύχους της Έρκυνας

19o-TeyxosΑναρτήθηκε στην Έρκυνα το 19ο Τεύχος που περιλαμβάνει το Γ΄ Μέρος (11 εργασίες) των προς δημοσίευση Πρακτικών του Συνεδρίου 2019 με θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει¨

Για να δείτε το Γ΄ Μέρος των Πρακτικών πατήστε εδώ