Ανάρτηση 18ου Τεύχους της Έρκυνας

vol18

Αναρτήθηκε στην Έρκυνα το 18ο Τεύχος που περιλαμβάνει το Β΄ Μέρος (11 εργασίες) των προς δημοσίευση Πρακτικών του Συνεδρίου 2019 με θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει¨

Για να δείτε το Β΄ Μέρος των Πρακτικών πατήστε εδώ.