Ανάρτηση 17ου Τεύχους

exofyllo-17

Αναρτήθηκε στην Έρκυνα το 17ο Τεύχος που περιλαμβάνει το Α΄ Μέρος (11 εργασίες) των προς δημοσίευση Πρακτικών του Συνεδρίου 2019 με θέμα «Προγράμματα Σπουδών σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει¨

Για να δείτε το Α΄ Μέρος των Πρακτικών πατήστε εδώ.