Διαγωνισμός Γρίφων Μαθηματικών και Λογικής

Η Εκπαιδευτική Αναγέννηση προσκαλεί και φέτος εσάς και τους μαθητές σας να συμμετάσχετε στον 4ο Διαγωνισμό Γρίφων Μαθηματικών και Λογικής που διοργανώνεται στο Σχολείο μας στις 28 Μαρτίου 2020 με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. έγκρισης Φ15/ 159674/Δ2) και έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Συνέχεια