Νέα μέλη και εκλογές στην ΠΑΠΕΔΕ

  1. Εγγραφές νέων μελών μπορούν να γίνουν ακόμη και την ημέρα των εκλογών (Σάββατο 30 Μαρτίου) στο Εκλογικό Κέντρο, μετά από επιτόπια συνεδρίαση του Δ.Σ.

Μέλη της ΠΑΠΕΔΕ μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν πτυχίο ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Σημείωση: Απαραίτητη κατά την εγγραφή η επίδειξη, με οποιονδήποτε τρόπο, αντιγράφου του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

  1. Τα νέα μέλη που θέλουν να ψηφίσουν με επιστολή θα πρέπει να στείλουν τη σχετική αίτηση εγγραφής με σκαναρισμένο τον  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο,  15 μέρες πριν τις εκλογές στο papede4@gmail.com και μετά την ενημέρωσή τους ότι εγκρίθηκε από το Δ.Σ., να καταθέσουν (10+5 = 15 ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό Ταμιευτηρίου της ΠΑΠΕΔΕ στην Τράπεζα Πειραιώς 5010-075463-476 ή IBAN GR53 0172 0100 0050 1007 5463 476, επισυνάπτοντας σχετικό αντίγραφο τραπέζης μαζί με την επιστολική ψήφο (τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τις εκλογές) .
  2. Διευκρινίζεται ότι τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη έχουν μόνο την υποχρέωση της συνδρομής έτους 2019  ( 5 ευρώ ).
Advertisements

Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΠΕΔΕ 2019

Για να δείτε το ενιαίο ψηφοδέλτιο της ΠΑΠΕΔΕ, ενόψει των εκλογών της  30ης Μαρτίου 2019, πατήστε εδώ.

Οι τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 4papede@gmail.com

Το Δ.Σ., αφού εξετάσει τις τυχόν ενστάσεις, θα καταρτίσει και αναρτήσει στον ιστότοπο της ΠΑΠΕΔΕ, το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων, ορίζοντας τον τόπο και την ακριβή ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών (που προβλέπεται για το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019). Το ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιοτήτων θα αποσταλεί και ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται έντεκα τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη και για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται τρία τακτικά μέλη. Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτίμησης δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Έχει το δικαίωμα να σημειώσει σταυρό σε πέντε το πολύ ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ. και τρία το πολύ ονόματα υποψηφίων για την Ε.Ε.

Όποιος επιθυμεί να ψηφίσει δια αλληλογραφίας θα πρέπει να τηρήσει τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 9.6 του Καταστατικού (θα ενημερωθείτε σχετικά και με νεότερο μήνυμα) και να έχει υπόψη του ότι την επιστολή του, θα πρέπει να την ταχυδρομήσει μέχρι τις 25 Μαρτίου προς το Κεντρικό Ταχυδρομείο Αθηνών, για να φθάσει εγκαίρως μέχρι τις 30 Μαρτίου 2019.

Σχετικές πληροφορίες στο 2106390592 και 6974101899.