Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα

Ένα Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (ΜΑΔΜ) με τίτλο “Διδακτικές προσεγγίσεις του προγραμματισμού με το Scratch”, ανοίγει στις 13 Νοεμβρίου και θα προσφερθεί από το ΚΕΔΙΒΙΜ Ιωαννίνων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Coursity (http://coursity.gr).
Εισηγητής είναι ο Τάσος Λαδιάς, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.coursity.gr/courses/UOI/Prog2/2017/about

Advertisements