Ημερίδα, Σάββατο 7/10/17

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ημερίδα με Συντονιστή τον καθηγητή Γιώργο Μπαγάκη, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.

Για να δείτε το πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πλαίσιο της ημερίδας.
Με βάση το πρόσφατο ηλεκτρονικό βιβλίο του Γιώργου Μπαγάκη με τίτλο «Δέκα κείμενα από την επικαιρότητα πριν και μετά τον Ιανουάριο του 2015. Εθνικός διάλογος στη σχολική εκπαίδευση, αυτο-αξιολόγηση, επιμόρφωση», για την πραγματοποίηση της ημερίδας επιλέχτηκαν οι τρεις κύριοι και  επίκαιροι άξονες του βιβλίου από κείμενα της τελευταίας τριετίας με θεματικές: Εθνικός διάλογος στη σχολική εκπαίδευση,  αυτο-αξιολόγηση, επιμόρφωση. Το βιβλίο αποτελείται από δέκα κείμενα του Γιώργου Μπαγάκη -στην ιστοσελίδα «ESOS», στο περιοδικό «Νέα Παιδεία», στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο», σε παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις από συνέδρια και ημερίδες της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), της Πανελλήνιας Παιδαγωγικής Εταιρείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΠΕΔΕ), του e-Επιστημονικού περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα», της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ),  του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Πατρών- τα οποία δημοσιεύτηκαν την τελευταία πενταετία. Συνέχεια

Advertisements

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-18) εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο:

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και να πιστοποιηθούν ή εργάζονται ήδη ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων ή/και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μια σειρά φορείς όπως ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι: Συνέχεια