Εργασίες συνεδρίου

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων, σας γνωρίζουμε ότι οι προς δημοσίευση εργασίες του συνεδρίου εστάλησαν στους κριτές – … για να μην πλήττουν το καλοκαίρι. Η δημοσίευση όσων εγκριθούν, στο 13ο τεύχος της Έρκυνας, μετά τις αναγκαίες διορθώσεις, αναμένεται  κατά τον Οκτώβριο του 2017.

Advertisements